Sağlık

Gece sık tuvalete gitmek prostat nedeni olabilir

Gece sık tuvalete gitmek prostat nedeni olabilir

Nişasta bazlı beslenme, hareketsiz hayat prostatın sihrime tehlikesini artırırken, uzmanlar idrar şikayetlerinin prostat meseleleri hakkında bilgi verebileceğini bildirmektedir. İdrar şikayetlerinin ehemmiyetine vurgu yapmaktadır. Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Söğütözü Sağlık Kurumu Bevliye Uzmanı Doç. Dr. İzak Dalva, tuvalete gitme sıklığı, idrarı yaparken yaşanan kasvetler, bireyin kendi kendini tetkiki açısından ehemmiyetli bulgular olduğunu söyleyerek, prostat ile alakalı şu bilgileri verdi: Prostat, idrar kesesinin altında yerleşmiş içinden idrar kanalının geçtiği bir uzuvdur. İnsan bedeninde 40 yaşından sonra sihrime gösteren tek uzuvdur. Prostat erkek faize sisteminin de bir parçası olan bir salgı bezidir. Hakikat misyonu spermlerin hayatlarını devam ettirebilmek için bazı maddeler salgılamaktır. Meninin üçte birini oluşturacak akışkan salgılar.

– Prostat her yaş gurubunda ortaya çıkarabildiği hastalıklar sebebi ile erkeklerin hayat niteliğini etkileyen ehemmiyetli bir uzuvdur. Genç hastalarda prostat irini prostatit, orta ve ileri yaşlarda iyi mizaçlı prostat gelişmesi ve prostat kanseri ile karşımıza çıkar. İdrar yapmakla alakalı şikayetlerinin yanı gizeme cinsel şikayetlere neden olması hayat niteliğini etkileyen ehemmiyetli hastalıklar grubunu oluşturur.

Ekmek ve nişasta prostatı geliştirir

Gençlerde ortaya çıkan prostat irini; bu yaş grubunda alt üriner sistem belirtilerine neden olduğu gibi cinsel şikayetlerine de neden olur. Bu yarıyılda idrar sıklığı, gece idrar kalkma, idrarı yakalamadaki güçlük, güç idrar yapma, damlama ve cinsel şikayetler prostat sıhhatinin bir göstergesi olabilir.

– Genç yaşta 25 gr kadar olan prostat, kırklı yaşlardan sonra gelişmeye başlar. Kiloluluk, şeker hastalığı, çoğalmış total enerji alımı, ekmek, nişasta ile beslenme prostatın iyi mizaçlı sihrime tehlikesini artırabilir.

– İyi mizaçlı prostat gelişmesi 50 yaş üzeri erkeklerin %20’sinde, 70’li yaşlarda erkeklerin yarısında ve daha ileri yaş grubundaki hastalarda ise takribî %90’ında idrar yapmada problemlere neden olur.

Gece sık tuvalete gidenler dikkat

– Benign prostat hiperplazisi ya da BPH denilen prostat gelişmesi, idrar yolunun sıkıştırarak kesik idrar yapma, güç idrar yapma idrara sıkışma, gece sık idrara çıkma, damlama gibi şikayetlere neden olur.

– Prostat gelişmesi hastaların cinsel yaşantısını negatif doğrultuda tesirler. Prostat gelişmesi olan hastalarda hem ereksiyon hem de ejakulasyon bozukluğu olabilmektedir. Prostat gelişmesine bağlı idrar şikayetleri olan hastaların yarısında ereksiyon ve ejakulasyon bozukluğu beklenir. Prostat gelişmesi olan erkeklerde olmayanlara göre 3 kat fazla ereksiyon problemi olmaktadır.

– Prostat gelişmesi; genellikle yavaş büyür ve uzun vakit ehemmiyetli mesele yaratmayabilir. İdrar akımının yavaşlaması ile kendini gösterir. Hasta, idrarını başlatmakta gecikme, ayakta ya da oturarak idrar yaparken ileriye doğru idrar yapamama, idrarın kesik gelmesi, idrarın damlalar biçiminde akması, idrarı bütün boşaltamama hissi, idrara sıkışma, idrar kaçırma şikayetlerinin kimileri ile karşılaşabilir.

– İdrarın hemen gelmemesi ve bir vakit beklenilmesi, idrar yavaşladığı için idrar yapma müddetinin uzaması, sık idrara çıkma idrarda kanama, gece sık idrara çıkma, idrara sıkışma gece uykusuzluğa neden olan hayat niteliğini bozan belirtilerdir.
Yaşınız ne olursa olsun; güç idrar yapma, kesik idrar yapma, gece sık idrara çıkma, idrara sıkışma, idrarda yanma, idrar kaçırma şikayetiniz varsa; idrarda kanama, idrarda koku, fluluk mevcutsa prostat sıhhatiniz bakımından bevliye uzmanına baş vurmanız önerilir.

Prostat hakimiyetleri kanser tehlikesini eksiltir

Prostat gelişmesinin bir kısmı makûs mizaçlı sihrime biçiminde kendini gösterebilir, bu da prostat kanseri olarak belirlenir. BPH ve prostat kanseri bir arada bulunabilir. İdrarda yanma, idrarda kanama, menide kanama prostat kanserinin ön bulgusu olabilir. Prostat kanseri erkeklerde en sık tesadüfülen kanser cinslerinden birisidir.

– Ülkemizde prostat kanseri; akciğer kanserinden sonra en sık tesadüfülen ölümcül ikinci kanser cinsidir. Hayat boyu prostat kanseri büyüme tehlikeyi %30, muayenehane ehemmiyetli prostat kanseri büyüme tehlikeyi %10; prostat kanserinden vefat tehlikeyi %3 kadardır.

– PSA testinin yaygın kullanılması ile birlikte erken düzey prostat kanserine daha sık tesadüfülmektedir. Prostat kanseri tanısına erişebilmek için 50 yaşından sonra senede bir defa ürolojik tetkik, PSA testi yapılması önerilmektedir. Dünyada prostat kanseri yedi erkekten birinde alana kazançken ülkemizde daha seyrek görülmektedir. Beynelmilel kuruluşlar 54-69 yaş arası PSA bakılmasını önermektedir. Ailede ölümcül prostat kanseri mevcut ise 45 yaşından itibaren PSA bakılmalıdır.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı